Ελληνικό Σχολείο Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Wauwatosa, Wisconsin

Email: Greekschoolemail@gmail.com

​Tel: (414) 296-8004 (call or text)

Address: 2160 Wauwatosa Avenue, Wauwatosa, WI 53213